சித்திரை 09, 2047 / ஏப்பிரல் 22,2016 மாலை 3.30 த.இ.க. கலையரங்கம், சென்னை கவிஞர் இரா.பச்சியப்பன் : நவினக்கவிதைகளின் வழியே நம்மைப் புரிந்து கொள்ளுதல் அன்புடன், தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம், காந்தி மண்டபம் சாலை, அரசு தகவல் தொகுப்பு விவர மையம் எதிரில் சென்னை – 600 025. தொ.பே: 2220 1012 / 13 மின் முகவரி: tamilvu@yahoo.com  அரிச்சுவடி முதல் தமிழ் கற்க : www.tamilvu.org