தேசிய உணவூட்ட நிலையத்தில் தொழில்நுட்ப அலுவலர் பணி   ஐதராபாத்தில் செயல்பட்டு வரும் தேசிய உணவூட்ட நிலையத்தில் (nutrition) காலியாக உள்ள தொழில்நுட்ப அலுவலர் பணியிடங்களுக்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விளம்பர எண். NIN/Rectt/T&E-Posts/1/2015-16 மொத்தக் காலியிடங்கள்: 10 பணி: தொழில்நுட்ப அலுவலர் ‘அ’ (Technical Officer ‘A’), தொழில்நுட்ப உதவியாளர் (Technical Assistant). தகுதி: தாவர-விலங்கு-வேதி இயல் (BZC), கணித-இயல்பு-வேதி இயல் (MPC) பாடப்பிரிவுகளில் இளநிலை அறிவியல் (B.Sc) பட்டம் பெற்றவர்கள், தாவர-விலங்கு-வேதி இயல் (BZC) பாடப்பிரிவில் இளநிலை அறிவியல்…