ஆடி 14, 2049 திங்கள் சூலை 30, 2018 மாலை 6.00 தி.என்.இராசரத்தினரம் கலையரங்கம், சென்னை 600 028 நன்னன்குடி நடத்தும் நன்னன் நூல்கள் வெளியீட்டு விழா மரு.ந.அண்ணல் நினைவுப் பரிசளிப்பு விழா