நாள் : ஆடி 14, 2054 / 30.07.2023 ஞாயிறு மாலை 6.00வயவர் பிட்டி தியாகராயர் கலைமன்றம்சென்னை 600 017 மாப்புலவர் மானமிகு மா.நன்னனுக்கு நூற்றாண்டு நிறைவுநன்னன்குடி நடத்தும் பரிசளிப்பு விழாமானமிகு இரா.செம்மல் நினைவாகக்குழந்தைகளுக்காகச் சிறுகதைப்போட்டி-பரிசளிப்பு விழா தலைமை : ஆசிரியர் வீரமணிசிறப்புரை : முதல்வர் மு.க.தாலின்