புரட்டாசி 30, 2046 / அக்.17, 2015  மாலை 3.30 சென்னை ஐக்கூப் பூக்கள்  – வெளியீடு கவியரங்கம்