கார்த்திகை 04, 2048 –  திங்கள் – நவம்பர் 20, 2017 மாலை 3.30  முப்பெருவிழா: பதிப்பாளர்விழா, வாசகர் விழா, நூலகர் விழா பெ.விசயலக்குமி,  மாவட்ட மைய நூலகர், கடலூர்