பங்குனி 14, 2047 /  மார்ச்சு 27, 2016  மாலை 6.00 புதுச்சேரி புதுவை புதிய  தூரிகைகள் மாணவர் பொதுநலத் தொண்டியக்கம் புதுச்சேரி தமிழ் எழுத்தாளர் கழகம் மானப்பாவலர் வையவனின் சதுரங்கக் காய்கள் நூலறிமுகம்