தமிழ் இலக்கிய மன்றம், புழுதிவாக்கம் பெருந்தலைவர் காமராசர் பிறந்தநாள் இலக்கிய நிகழ்ச்சி ஆனி 18, 2048 / சூலை 02, 2017 மாலை 4.00 த.மகாராசன்