ஆவணி 24, 2048 – சனிக்கிழமை –    09-09-2017 மாலை 5.30 மணி  வினோபா அரங்கம், தக்கர்பாபா வித்யாலயம் திரு பெ.சு.மணியின் ‘நான் மறவேனே’  நூல் வெளியீடு  அனைவரும்  வருக!