கார்த்திகை 05, 2046 / நவ.21., 2015 முற்பகல் 10.00 நாவலர் ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார் கல்லூரி