புரட்டாசி 24, 2052 / 10.10.2021 மாலை 6.30  குவிகம் அளவளாவல் போகிறபோக்கில் கூட்ட எண்  /   Zoom  Meeting ID:  619 157 9931 கடவுச் சொல் /  passcode:                                      kuvikam123