ஆவணி 11, 2046 / ஆக.28, 2015 மகளிர் பாசறை, நாம் தமிழர் கட்சி