மலேசியாவில் தமிழ்க்கல்வி – இருநூறாம் ஆண்டு விழா, சென்னை புரட்டாசி 03, 2048 / செவ்வாய் / 19.09.2017  பிற்பகல் 2.00 – 5.30 சென்னைப்  பல்கலைக்கழகம் & மலேசியக் கல்வி அமைச்சகம்    தலைமை: பேரா.இ.சுந்தரமூர்த்தி