புரட்டாசி 08, 2047 / செட்டம்பர் 24, 2016 மாலை 6.30