கவிதைப்போட்டி தலைப்பு:  தமிழின் அடையாளம் தமிழ் எழுத்தே கடைசி நாள்:  கார்த்திகை 14, 2045 / 30.11.2014