பெருங்கவிக்கோ வா.மு.சேதுராமன் பேத்தி தொல்தமிழ் எழுத்துருக்கள், சேது பிழை திருத்தர், பேராசிரியர் இலக்கணப் பேராசான், கலைஞர் அகரமுதலி எனப் பல முன்னோடி தமிழ்க் கணினிச் செயலிகளை உருவாக்கிய கணிஞர் வா.மு.சே. கவிஅரசன் – முத்துமாரி இணையர் திருமகள் தமிழ்நடைப்பாவைக்கும் திருநிறை செல்வன் மார்க்கு என்பாருக்கும் வரும் ஆவணி 24இல் (9-9-2022)  நடைபெறும் திருமண நிகழ்விற்குப் பேரா.முனைவர் மறைமலை இலக்குவனார்  – பேரா.சுபத்திரா ஆகியோரின் வாழ்த்து திருமணம், முன்னதான வரவேற்பு ஆகியவற்றை இணைய வழியில்காண: சேது காணொலி இணையக் காட்சி : SethuWebTV- YouTube-Live                    https://www.youtube.com/channel/UCPFM6TRrAeu8GOFik0jY8Ewநேரலை நேரம் : திருமணம்              :…