சென்னைக் கம்பன் கழகம் பாரதிய வித்யா பவன் இலக்கியவீீதி இனியவன் ஆவணி 24, 2046 / செப்.10, 2015 மாலை 6.30