உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், இணையத் தமிழ்க்கூடல் –11 (01.08.2020)

ஆடி 17, 2051 / 01.08.2020 சனி மாலை 5.00 உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுரை கூடலுரை : கவிஞர் விசயக்கிருட்டிணன் “கம்பனில் மருத்துவம்” தலைமை : முனைவர் ப.அன்புச்செழியன் இணையத் தமிழ்க்கூடல் – 11 இணைப்புhttps://tinyurl.com/ybkpa3oj பதிவுப்படிவம்https://tinyurl.com/y443mdfj     பின்னூட்டப் படிவம் https://tinyurl.com/y4bzjjct  ஒருங்கிணைப்பு : முனைவர் சு.சோமசுந்தரி

உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், இணையத் தமிழ்க்கூடல் – 9

ஆடி 03, 2051 / 18.07.2020 சனி மாலை 5.00 உலகத்தமிழ்ச்சங்கம், மதுரை கூடலுரை : கவிஞர் பா.தேவேந்திர பூபதி தலைமை : முனைவர் ப.அன்புச்செழியன் பதிவுப்படிவம்https://tinyurl.com/yc9dxc6s இணைப்புhttps://tinyurl.com/ybkpa3oj     பின்னூட்டம்https://tinyurl.com/ya2vplf8 ஒருங்கிணைப்பு : முனைவர் சு.சோமசுந்தரி