11.01.2050 வெள்ளி 25.01.2019 மாலை 06.00 தலைநகர்த் தமிழ்ச்சங்கம், வண்டலூர், சென்னை 48