வணிகச் சட்ட வாரியத்தில் காலியாக உள்ள 109 பணியிடங்களுக்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள இந்தியக் குடிமக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. பணி – காலியிடங்கள் விவரம்: பணி: துணைப் பதிவாளர் (Deputy Registrar) – 09 பணி: உதவிப் பதிவாளர் (Assistant Registrar) – 07 பணி: நீதிமன்ற அலுவலர் (Court Officer) – 13 பணி: அணுக்கச் செயலர் (Private Secretary) – 33 பணி: கணக்கு அலுவலர் (Accounts Officer) – 02 பணி: முதன்மைக் கணக்காளர் (Senior Account)…