வைகாசி 13, 2048  /சனி/  மே 27, 2017  மாலை 5.00 சீனிவாச சாத்திரி அரங்கம்,  சென்னை