புரட்டாசி 14, 2049    ஞாயிறு  14.10.2018  பிற்பகல் 3 மணி முதல் 5 மணிவரை அறிவியல் தமிழ் மேம்பாட்டிற்கான வெள்ளையறை மணவை முசுதபா அறிவியல் தமிழ் நிறுவன அறக்கட்டளை ஏஇ 103, 6 ஆவது தெரு, பத்தாம் முதன்மைச் சாலை அண்ணா நகர்மேற்கு, சென்னை 40 வல்லமை அன்பர்கள் சந்திப்பு 2018 வழிப்படம் : https://goo.gl/maps/8qNo5AEvEgN2 பொது அறிமுகத்திற்குப் பிறகு, செய்த, செய்ய வேண்டிய பணிகளைப்பற்றிக் கலந்துரையாடுவோம்.  வல்லமையில் தங்கள் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை வெளியிட விரும்புவோர், அது குறித்து இந்தச் சந்திப்பில் நேரில் கேட்டறியலாம்….