வைகாசி 31, 2046 / சூன் 14, 2015 ஞாயிறு  காலை 10.00 சித்தாப்புதூர்,கோயம்புத்தூர்