புரட்டாசி 14, 2049    ஞாயிறு   14.10.2018  காலை 9 மணி முதல் மாலை 4.30 மணி வரை  நித்தியானந்தா பள்ளி,  புதிய பேருந்து நிலையம், விழுப்புரம்  கணியம் கட்டின்மை நாள் 15 இற்கும் மேற்பட்ட விளக்க அரங்குகள் உள்ளன.  https://gitlab.com/villupuramglug/backup/blob/master/Posters/SFD%202k18/sfd_2018.jpg நிகழ்வு https://m.facebook.com/events/475262869643695?acontext=%7B%22 action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22 surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_ list%5C%22%2C%5C%22extra_ data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&aref=0&ref=page_interna தொடர்புக்கு :  9894327947 9952426108 இதனால் பயன் என்ன..? நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் கைப்பேசி முதல் கணிணி வரை, நமக்குத் தெரியாமலே நம்மைப் பற்றிய தகவல்களைத் தனியார் நிறுவனங்கள் திரட்டி, அதன் மூலம் அதிக…