புரட்டாசி 03, 2046 / செப்.20, 2015  பிற்பகல் 3.00 கவியரங்கம் நூல் அறிமுகம் பட்டயம் வழங்கல்