புரட்டாசி 10, 2046 / செப்.. 27, 2015 மாலை 3.00-4.00