குவிகம் இல்லத்தின் புத்தகக் கொலு, சென்னை

ஐப்பசி 02-04, 2049 / 19-21.2018 வெள்ளி மாலை 5.00 மணி முதல் சனி, ஞாயிறு காலை 11.00 முதல் இரவு 7.00 வரை ஏ6, மூன்றாம் தளம், வெண்பூங்கா அடுக்ககம், 24, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராயர்நகர், சென்னை 600 017   குவிகம் இல்லத்தின் புத்தகக் கொலு, சென்னை   இல்லம் அடைய   தொடர்பிற்கு 9791069435

குவிகம் இலக்கிய இல்லம் – அளவளாவல்

  சித்திரை 16, 2049 – ஞாயிறு – ஏப்பிரல் 19, 2018 வெண்பூங்கா அடுக்ககம், தியாகராயர்நகர், சென்னை இதழாளர் மொழி பெயர்ப்பாளர் திரு இராசேசு சுப்பிரமணியன் அவர்களுடன் அளவளாவல்