ஐப்பசி 14, 2052 / ஞாயிறு 31.10.2021 மாலை 6.30 இணையவழி அளவளாவல் நிகழ்வு      கெள.செ.(உ)லோகநாதன் வெற்றிமேல் வெற்றி நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு 15 நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே நிகழ்வில் இணைய இயலும்.  நிகழ்வில் இணைய                                              கூட்ட எண்  / Zoom  Meeting ID:  619 157 9931கடவுச் சொல் /  Passcode:  kuvikam123    பயன்படுத்தலாம் அல்லதுhttps://us02web.zoom.us/j/6191579931?pwd=OFpIdWZxczdqUHRGY2JQb09ET0sydz09 இணைப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.