வெளிச்சம் தொலைக்காட்சியின் தொடக்க விழா   சித்திரை 01, 2047 / ஏப்பிரல் 14, 2016 காலை 10.00 அண்ணா நகர், சென்னை 600 040