ஐப்பசி 02, 2050 சனிக்கிழமை 19.10.2019 சிரீராம் குழும அலுவலகம், மூகாம்பிகை வளாகம் (4 பெண்கள் தேசிகர் தெரு) ஆறாவது தளம், மயிலாப்பூர் சென்னை 600 004 , (சி பி.இராமசாமி தெருவில் உள்ள பாலம் கீழே) சிறப்புரை : வ.உ.சி.யும் நானும் இரெங்கையா முருகன் நூலகர் – பண்பாட்டு ஆய்வாளர் அன்புடன் வரவேற்கும் அழகிய சிங்கர் 9444113205