சித்திரை 24, 2047 / மே 07, 2016

செருமனி  – எசன்

மாநகரில் இடம்பெறும் . பேராளர் கட்டணம் 100 (இ) யூரோக்கள் .(தங்குமிடம் உணவு உட்பட). . போக்குவரத்து,  தங்குமிடத்திலிருந்து மாநாட்டு மண்டபம் வரை கட்டணமில்லை.

தொடர்புகளுக்கு  :

நயினை விசயன் 00492013307524 , 0176 55 77 87 52

 

அழை-திருக்குறள்மாநாடு,செருமனி01 :azhai_thirukkuralmaanaadu_germany01 அழை-திருக்குறள்மாநாடு,செருமனி02 :azhai_thirukkuralmaanaadu_germany02 அழை-திருக்குறள்மாநாடு,செருமனி03azhai_thirukkuralmaanaadu_germany03