வைகாசி 01, 2047 / மே 14, 2016

பிற்பகல் 3.00 – 5.00

உலகத் தொல்காப்பிய மன்றம், கனடாக் கிளை

“உயிரின வகைப்படுத்தல் குறித்து

அரிசுட்டாட்டிலும் தொல்காப்பியரும் – ஓர் ஒப்பீடு”

உரை – முனைவர் பால சிவகடாட்சம்

 

அழை-உ.தொ.ம.,கனடா : azhai_u.tholkappiyamandram,canada