புரட்டாசி 17, 2052 / ஞாயிறு /

 3.10.2021 மாலை 6.30

குவிகம் அளவளாவல்

என் வாழ்வில் குறள்

கூட்ட எண்  /   Zoom  Meeting ID: 619 157 9931 
கடவுச் சொல் /  passcode kuvikam123    

ஒருங்கிணைப்பு – துரை. தனபாலன்