புரட்டாசி 24, 2052 /

10.10.2021 மாலை 6.30

 குவிகம் அளவளாவல்

போகிறபோக்கில்

கூட்ட எண்  /   Zoom  Meeting ID:

 619 157 9931 
கடவுச் சொல் /  passcode:                                     

kuvikam123