மார்கழி 17, 2048  திங்கட்கிழமை 01-01-2018 

காலை 8.30 முதல் இரவு 9.00 மணி வரை

 வி.எம்.அரங்கம் 8/இ,2 ஆவது தெரு. வி.வி.குடியிருப்பு,

ஆதம்பாக்கம் சென்னை 600 088

27-ம் ஆண்டு திருமந்திர முற்றோதல் விழா

நிகழ்ச்சி நிரல்: 

  1. 6–ஆம் தந்திர முற்றோதல்
  2. திருமுறை விண்ணப்பம்,
  3. தமிழ்நாட்காட்டி வெளியீடு,
  4. திருமந்திர வினா விடை அரங்கம்
  5. திருமுறை இசைஅரங்கம்
  6. விருதரங்கம்
  7. பொருட்டமிழ் வேதப்பீடும் பெருமையும்