செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்

செல்வத்து ளெல்லாந் தலை. ((திருவள்ளுவர், திருக்குறள் 411)

தமிழே விழி!                                                      தமிழா விழி!                                          

தமிழ்க்காப்புக்கழகம்

73,74 & 75 : இணைய அரங்கம்: 5.11.2023

ஐப்பசி 19, 2054 ஞாயிறு  5.11.2023 தமிழ்நாட்டு நேரம்  காலை 10.00

கூட்ட எண் / Meeting ID: 864 136 8094  ; கடவுக்குறி / Passcode: 12345

அணுக்கிக்கூட்ட இணைப்பு : https://us02web.zoom.us/j/8641368094?

pwd=dENwVFBIOTNncGsrcENUSWJxbVZHZz09 (map)

ஆளுமையர் உரை

தலைமை: இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

வரவேற்புரை: கவிஞர் தமிழ்க்காதலன்

“தமிழும் நானும்” – உரையாளர்கள்

பொறி.   நம்பிராசன்   வைத்திலிங்கம்

தலைவர், சிக்காகோ தமிழ்ச்சங்கம்

இதழாளர் சதாசிவம், பதிப்பாளர், செந்தமிழ்

வலைப்பதிவர் கரந்தை செயக்குமார்

தொகுப்புரைஞர்:   குமுகாயப் போராளி தோழர் தியாகு

நன்றியுரை : உரைச்சுடர் செல்வி ந.காருண்யா