ஆவணி 29, 2050 / ஞாயிறு / 15.09.2019

மாலை 5.00

அண்ணாமலைப்பல்கலைக்கழகம்

70, பிலிப்பு தெ கிரார்டு தெரு,  75018 பாரீசு

[Annamalai University

70 Rue Phillipe de Girard, 75018 PARIS]

இலக்கியத் தேடலின் 13 ஆம் கூட்டம்

உரையாளர்:  வழ.அ.குணசேகரன்