ஐப்பசி 10, 2049 27.10.2018 மாலை 6.30

சிவன்கோயில் அரங்கம், இலண்டன்

முன்னாள் அதிபர் திரு.கதிர் பாலசுந்தரம் அவர்களின்

ஒன்றியக்(யூனியன்) கல்லூரியின் 200 ஆண்டு வரலாறு

                 -தங்கத் தாரகை- நூல் வெளியீட்டு விழா !

 

தொடர்புகளுக்கு:

திருமதி சொருணாதேவி தம்பிபிள்ளை (காஞ்சி)

தலைவர்

kaanji@yahoo.com

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156732149031950&set=a.10153556195046950&type=3