ஆவணி 19, 2051 / 04-09-2020, வெள்ளிக்கிழமை

நேரம் : மாலை 5:00 – 6:30  (அமீரகம்)

         மாலை    6:30 – 8:00 (இந்தியா)

சமால் முகம்மது கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள் அமீரகம்:

நகைச்சுவை நிகழ்வு

சிறப்பு உரை:

நகைச்சுவைப்  பேரரசு மதிப்புறு முனைவர்  இராமநாதன்

ஆனந்தச் சிரிப்பு .. ஆரோக்கிய வாழ்வு

கீழே உள்ள இணைப்பைச் சொடுக்கிப் பதிவு செய்து கொள்ளவும்.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_D25Xd0N_T66ipmqChcHE9A

குறியீடு : Webinar ID: 874 5392 9346

இது ஒரு நகைச்சவை நிகழ்ச்சி, இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திf; கொள்ளுங்கள் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியைத் தெரியப்படுத்துங்கள் அவர்களும் பயன்பெறட்டும்..

– சமால் முகம்மது கல்லூரி முன்னாள் மாணவர்கள்  அமைப்பு  /
JMC Alumni UAE Chapter