ஆடி 04, 2050  சனி 20.07.2019

பிற்பகல் 3.30

கனடா கந்தசாமி ஆலய மண்டபம்

இசுகார்பரோ /Scarborough

சிவவதனி பிரபாகரனின்

செங்காந்தள் இதழ் வெளியீடு

நூல்கள் வெளியீட்டு விழா

நிமிர்ந்தே எரியும் சுடர்களாய் – கவிதைத் தொகுப்பு

வீழ்ந்து விடாது வீரம் – கட்டுரைத் தொகுப்பு

நெருப்பு விதைகள் – கவிதை வெளியீடு

அன்புடன்

செங்காந்தள் இதழ்க் குழு

தொடர்புக்கு : 6476782599

மின்னஞ்சல் : senganthal2019@gmail.com