துபாய் ஈமான் அமைப்பு  

இரத்தத்தான முகாம்

புரட்டாசி 26, 2049 வெள்ளிக்கிழமை  அட்டோபர் 12, 2018

காலை  10.00 முதல் 2.00  வரை

திறன் மண்டல(talent zone)நிறுவனம்,

 என்.எம்.சி.  மருத்துவமனை பின்புறம்

துபாய் அல் நக்தா பகுதி

இந்த முகாமில் பங்கேற்க விரும்புபவர்கள்

அமீரக அடையாள அட்டையுடன் வரவேண்டும். 

தொடர்பு எண்கள்

050 51 96 433 / 055 84 22 977 / 055 405 88 95