பங்குனி 07, 2051 வெள்ளி மார்ச்சு 20, 2020

அறிவிப்பும் அழைப்பும்
தமிழ்த்துறை
சேவுகன் அண்ணாமலை கல்லூரி
தேவகோட்டை
சிவகாசி இராகுல்தாசன் தமிழாய்வு மன்றம்
சிவகாசி பட்டாசு நகர் அரிமா சங்கம்
சிவகாசி தாய்வழி இயற்கை உணவகம்
இணைந்து நடத்தும்


பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கம்

பொருள்: தமிழ் இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்