புரட்டாசி 06, 2054 சனி 23.09.2023 மாலை 6.00

கனடா, தொல்காப்பிய மன்றத்தின் 8 ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா

தமிழிசைக் கலைமன்றம், இசுகார்பரோ

அழைப்பிதழ் காண்க.

முனைவர் செல்வநாயகி சிரீதாசு