வைகாசி 04, 2050 சனி மே 18, 2019

நண்பகல் 2.00 மணி – மாலை 5.00மணி

திருப்புமுனை சந்திப்பு / சேரிங்கு கிராசு / Charing Cross நிலக்கீழ் தொடரி நிலையம் அண்மையில்

குகை முனைச் சதுக்கம் / திராபல்கர் சதுக்கம் / TRAFALGAR SQUARE

இலண்டன் / London WC2N 5DN

முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல்

தாயக விடுதலைக்காகத் தொடர்ச்சியாகக் குரல் கொடுப்போம்! அயராதுசெயல்படுவோம்!

அனைத்து நாடுகைளயும் எம்பக்கம் திருப்புவோம்!

தமிழரின் தாகம் தமிழீழத்தாயகம்

தொடர்புகளுக்கு:

 பிரித்தானியத் தமிழர் பேரவை (BTF)

02088080465, 07814486087, 07734397383, 07943100035, 07508365678, 07974726095, 07769770710, 07888 709739