வஃகியாய் வந்த வசந்தம்’ நூல் வெளியீட்டுக் காணொளி

வஃகியாய் வந்த வசந்தம் – பொற்கிழிக் கவிஞர் இளையான்குடி மு. இதாயத்துல்லா அவர்களின் நான்காவது நூலாகும். நற்குணத் தாயகமாம் நபிகள் நாயகம் அவர்களுடைய வாழ்வும் வாக்கும் அவரது நாடி நரம்புகளிலெல்லாம், உணர்வுகளிலெல்லாம் இரண்டறக் கலந்து ஆளுமை செய்கிறதென்றே கூறலாம்.அதன் அடிப்படையில் உருவானதே இந்த நூல் ஆகும்.. இந்நூலின் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியின் காணொளி :

https://www.youtube.com/watch?v=fsZGz0MXF0I

நூலுக்கான இந்திய இணைப்பு :

https://www.amazon.in/dp/B0B5GZPBKB

நூலுக்கான பன்னாட்டு இணைப்பு :

https://www.amazon.com/dp/B0B5GZPBKB

முதுவை இதாயத்து

துபாய்

00971 50 51 96 433

muduvaihidayath@gmail.com