தமிழ்ப் புத்தகத் திருவிழா, பெங்களூரு
சிறந்த தமிழ் நூல்களுக்கான பரிசுப் போட்டி

1.11.2022 முதல் 31.10.2023 வரை வெளியிடப்பட்ட அனைத்து வகையான நூல்களும் விண்ணப்பிக்கத் தகுதிக்குரியன.
பின்வரும் பரிசுகள் வழங்கப் பெறும்.
முதல் பரிசு உரூ.5,000/-
இரண்டாம் பரிசு உரூ. 3,000/-
மூன்றாம் பரிசு உரூ. 2,000/-
3 ஊக்குவிப்புப் பரிசுகள் – ஒவ்வொன்றும் உரூ.1,000/-

தொடர்பிற்கு : 6363118988 ; tamilbookfestivalblr@gmail.com

விண்ணப்பிப்போர் 2 நூல்கள், நூலாசிரியர் ஒளிப்படம், நூலாசிரியர் குறிப்பு, பதிவுக்கட்டணம் நூலொன்றுக்கு உரூ.500இற்கான கேட்போலை அளிக்க வேண்டும்.
நூலோ பதிவுக்கட்டணமோ திருப்பியளிக்கப்படமாட்டாது.
விண்ணப்பங்கள் முழு விவரங்களுடன் வர வேண்டிய இறுதி நாள் 15.11.2023

முத்துமணி நன்னன்
தலைவர்
கருநாடகத் தமிழ்ப்பத்திரிகையாளர் சங்கம்
பெங்களூரு