மாசி 07, 2051 புதன் 19.02.2020

தென்னிந்திய மொழிகளின் நாட்டுப்புறவியல் கழகம்
(FOSSILS)
திருவனந்தபுரம்
கொங்குநாடு கலைஅறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர்
தமிழ்த்துறை

நாட்டுப்புறவியல் கருத்தரங்கு அறிவிப்பு
பெண் வழக்காற்றியல் – புதிய பார்வைகள்

தொடர்பிற்கு: ஓ.முத்தையா 94421 15980