ஆடி 05, 2049 சனி 21.07.2018

முற்பகல் 9.00 மணி முதல் பிற்பகல் 5.00 மணி வரை

அனைத்துலக 16ஆவது சைவத்தமிழ் மாநாடு, தஞ்சாவூர்

தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக இலக்கியத்துறை

மொரிசியசு மாணிக்கவாசகர் திருக்கூட்டம்

திருவையாறு தமிழ் ஐயா கல்விக்கழகம்