தை 10, 2051 வெள்ளி 24.01.2020

மாலை 6.30 மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வரை

தெற்கு துகார் கட்டடம், கிரீம்சு சாலை, சென்னை 6

அமிழ்தத் தமிழ் ஆய்வரங்கம்

கலசலிங்கம்-ஆனந்தம் சேவா சங்கம்

இணைந்து நடத்தும்

சிலப்பதிகாரத் தொடர் சொற்பொழிவு – 14

சிலப்பதிகார உரை:

சிலம்புச் செம்மல் தமிழமுதன்

கல்வி வள்ளல் கலசலிங்கம் விருதாளர்:

கோவை திரு எம்.சுலைமான்

பாரட்டு பெறும் தமிழறிஞர்:

கவிஞர் நீரை அத்திப்பூ