கவிதைகளால் இணைவோம் 
கவிதைகளாய் இணைவோம்

புத்தகக் கண்காட்சியை முன்னிட்டுத்,

தமிழ் – திரை ஆளுமைகள் இணைந்து வெளியிடும்

அருண்பாரதியின்  கவிதைத் தொகுப்பு. 

மார்கழி 23, 2047   சனிக்கிழமை 07 – 01 – 2017  மாலை 5.30

 கவிக்கோ மன்றம், சென்னை 600 004